Božić

Udruge su pravne osobe koje u pravilu zapošljavaju manji broj radnika. Brojne udruge obavljaju djelatnost za koju su registrirane, bez radnika u radnom odnosu. Osnivanje i rad udruga motivirano je udruživanjem više osoba radi ostvarivanja i poticanja nekog društveno korisnog cilja ili intersa određene skupine građana. Međutim, ima primjera da se udruge pojavljuju kao sudionici na tržištu dobara i usluga.

Na tržištu rada udruge su u cijelosti izjednačene s drugim poslodavcima u svim segmentima primjene propisa radnog prava i drugih propisa koji uređuju prava zaposlenih i obveze poslodavaca.

Udruga nema obvezu prijavljivati potrebe za radom radnika nadležnom uredu Zavoda za zapošljavanje. Udruga sam bira radnika kojeg će zaposliti i skojim će sklopiti ugovor o radu, poštujući pri tome zahtjeve iz svojih akata o organizaciji rada i sistematizaciji radnih mjeata, ako su tim internim aktima propisani posebni uvjeti za zapošljavanje radnika. Ako ima interesa, udruga može objaviti potrebu za radom radnika određenih stručnih sposobnosti i znanja, bilo preko Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, bilo preko drugih ovlaštenih posrednika ili u javnom glasilu.

Rad fizičkih osoba u udrugama bez zasnovanog radnog odnosa

RAD IZABRANIH I IMENOVANIH ČLANOVA TIJELA UDRUGE

  • Naknade prijevoznih troškova na službenim putovanjima
  • Naknade troškova noćenja na službenom putovanju u visini stvarnih izdataka
  • Naknade troškova prijevoza , u visini troškova javnog prijevoza
  • Naknada za korištenje privatnog automobila u službene svrhe
  • Dnevnice za službena putovanja u zemlji i inozemstvu

Opseg, sadržaj i način rada izabranih članova različitih tijela i organa udruge, uređuje se osnivačkim i drugim aktima udruge. Aktima udruge može se odrediti koji će se poslovi obavljati u radnom odnosu, a koji ne.

Iako poslove ne obavljaju u radnom odnosu, članovi različitih tijela udruge mogu za svoj rad u udruzi ostvarivati novčanu naknadu. Ta je naknada oporeziva porezom na dohodak i podliježe plaćanju doprinosa za obvezna osiguranja, prema pravilima propisanim za oporezivanje drugog dohotka.

Važno je naglasiti da se putni troškovi mogu neoporezivo nadoknađivati samo osobama koje su u radnom odnosu i osobama koje u svojoj udruzi ne primaju naknadu. Ako se putni troškovi nadoknađuju osobama koje nisu u radnom odnosu, ali primaju određenu naknadu, tada su putni troškovi oporezivi porezom na dohodak i obveznim doprinosima jednako kao i naknada koja im se isplaćuje.

OSOBE KOJE BEZ ZASNOVANOG RADNOG ODNOSA OBAVLJAJU POSLOVE BEZ NAKNADE

Ovdje se naime misli na rad prema ugovoru o djelu. Ugovorom o djelu izvođač poslova se obvezuje obaviti za naručitelja određeni posao, a naručitelj se za to obvezuje isplatiti naknadu.

Unatoč strogim ograničenjima za sklapanja ugovora o djelu, udruge često koriste rad po ovoj osnovi umjesto zasnivanja radnog odnosa. Fizičkoj osobičesto ne odgovara zasnivanje radnog odnosa jer već koriati neko pravo (pravo na mirovinu) ili je već u punom radnom odnosu kod drugog poslodavca, a poslovi u udruzi su manjeg opsega i povremeni.

I udrugama nerijetko više odgovara sklapanje ugovora o djelu umjesto ugovora o radu, jer je rad po ugovoru o djelu ipak manje opterećen obveznim javnim davanjima u odnosu na plaću iz radnog odnosa. Ipak, sve one udruge koje imaju namjeru koristiti sredstva iz EU fondova trebale bi razmisliti o zapošljavanju radnika prema ugovoru o radu jer je odrđen broj zaposlenih u udruzi jedan od osnovnih uvjeta za mogućnost apliciranje prema tim fondovima.

We use cookies to improve our website and your experience when using it. Cookies used for the essential operation of this site have already been set. To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.

  I accept cookies from this site.
EU Cookie Directive Module Information