Božić

Udruga je tijekom svog djelovanja dužna voditi popis svojih članova (elektronički ili na drugi prikladan način). Popis članova sadrži podatke o:

Osobnom imenu/nazivu

  • Datumu rođenja
  • Datumu pristupanja udruzi
  • Kategoriji članstva, ako su iste utvrđene statutom udruge
  • Datumu prestanka članstva

Ako udruga ne vodi popis članova, čini prekršaj za koji će se kazniti novčanom kaznom od 1.000 – 10.000,00 kuna, odnosno od 500,00 – 5.000,00 kuna će se kazniti i odgovorna osoba udruge.

Udruga je dužna redovito održavati sjednice svoje skupštine, u skladu sa statutom. Ako je proteklo dvostruko više vremena od vremena koje je statutom predviđeno za održavanje sjednice skupštine, a ona nije održana, smatra se da je udruga prestala djelovati. Obveza je jedan primjerak zapisnika dostavljati uredu državne uprave kod kojeg je udruga upisana u registar udruga kao dokaz da se sjednice redovito održavaju.

Udruga je tijekom svog djelovnja dužna prijavljivati i sve promjene relevantnih podataka. Tako je osoba ovlaštena za zastupanje udruge dužna podnijeti uredu državne uprave zahtjev za upis promjena u registar udruga koje se odnose na:

  • Statut
  • Naziv
  • Skraćeni naziv
  • Adresu sjedišta (ulica i kućni broj)
  • Izbor osoba ovlaštenih za zastupanje
  • Prestanak udruge

Zahtjevu za upis promjena prilaže se zapisnik o radu tijela udruge koje je po statutu nadležno za donošenje odluka zbog koje se traži upis promjene u registar, odluke o promjeni, dva primjerka novog statuta ili dva primjerka izmjena i dopuna statuta te preslika osobne iskaznice osoba ovlaštenih za zastupanje. O upisu promjena u registar donosi se rješenje, a uz rješenje će se udruzi dostaviti i primjerak ovjerenog novog statuta ili njegove izmjene i dopune, ako je predmet upisa bila promjena statuta. Udruga ne smije u pravnom prometu sudjelovati po promjenama niti rabiti podatke o promjenama prije nego su one upisane u registar udruga.

We use cookies to improve our website and your experience when using it. Cookies used for the essential operation of this site have already been set. To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.

  I accept cookies from this site.
EU Cookie Directive Module Information