Otvoreno pismo Premijeru

14. 07. 31
posted by: Super User
Hitova: 2062

Poštovani gospodine Premijeru!

Već više od dvije godine traje agonija potrošača u Karlovcu koje „Gradska toplana“ d.o.o. na čelu s Skupštinom tog trgovačkog društva čiji je jedini član gradonačelnik Grada Karlovca, a uz potporu nekih državnih institucija sustavno krše prava potrošača, prisiljavajući ih na plaćanje monopolističke usluge (zabranjena Ustavom RH čl. 49. stavak 2.), opskrbe toplinskom energijom koja je za Karlovčane neprihvatljiva i po cijeni i po kvaliteti.

„Toplana“ d.o.o (sada u stečaju) je nezakonito dala podatke o „tarifnim kupcima“ novoosnovanoj „Gradskoj toplani“. Pri tom je AZOP podržao takvu radnju kao da je zakonita, jer Zakon o zaštiti osobnih podataka i Zakona o zaštiti potrošača izrijekom ne zabranjuje tako pribavljene podatke, potpuno INGORIRAČUĆI pri tom čl. 146. Kaznenog zakona (NN 125/11, 144/12), kojim je sankcionirano takvo pribavljanje podataka. Naime, nova „Gradska toplana“ je „treća osoba“ koja je dobila bazu podataka korisnika usluga „Toplane“ d.o.o. BEZ PISANE PRIVOLE GRAĐANA ZA KORIŠTENJE OSOBNIH PODATAKA „TREĆOJ OSOBI“. U konačnici, to je eksplicite kršenje i članka 8. Povelje o temeljnim ljudskim pravima Europske unije.

Nadležna tijela tvrde da su sa prijenosom ugovora o koncesiji, preneseni i ugovori tarifnih kupaca na novog koncesionara, što znači da su potrošači postali u Hrvatskoj predmetom koncesije.

U ovom tumačenju sve institucije propuštaju primijetiti nalaz Državnog inspektorata iz prosinca 2013. godine koje je ustanovio da „Toplana“ d.o.o. u Karlovcu nije poštovala Opće uvjete o opskrbi i isporuci toplinske energije, te nije u zakonskom roku od 6 mjeseci sklopila NIJEDAN ugovor s tarifnim kupcem. Ujedno su pokrenuti prekršajni postupci prema toplani, a kako je u međuvremenu ona otišla u stečaj NIJEDAN ugovor o opskrbi toplinskom energijom nije sklopila.

Koji su to onda ugovori preneseni na novu „Gradsku toplanu“ d.o.o u Karlovcu?

Poslije višemjesečnih pritisaka, odlučuje se primijeniti Zakon o obveznim odnosima koji određuje da ako je potrošač dobrovoljno platio račun (bez obzira što je račun nezakonit) smatra se da je prihvatio uslugu, što bi značilo da je prešutno prihvatio i ugovor. I ovdje se PROPUŠTA primijetiti da potrošači nisu DOBROVOLJNO plaćali račune, a dokaz je, da je prema svim potrošačima koji nisu platili račune osim drugih oblika prisile pokrenut postupak prisilne naplate.

Prošle godine je stupio na snagu Zakon o tržištu toplinske energije (ZTTE), koje je konačno trebao napraviti reda na tržištu toplinske energije, ali nakon godinu dana ZTTE nije implementiran jer nije uspostavljeno tržište toplinske energije tj. nema osnovnih elemenata tržišta, a to su ponuda i potražnja. ZTTE počinje se primjenjivati po načelima starog zakona porobljavanjem potrošača.

HERA je po ZTTE morala donijeti podzakonske akte u roku od 6 mjeseci, što nije učinila, a nijedna zaštitna ili nadzorna državna institucija nije poduzela ništa na funkcioniranju pravne države iako smo se upozoravali što se događa. Osim toga kad je HERA konačno propisala Opće uvjete, ubacila je klauzulu da se primjenjuju od 01. rujna 2014., kršeći time ZTTE koji je propisao da se iskazivanje namjere sklapanja ugovora o opskrbi toplinskom energijom mora iskazati do 01. veljače 2014, a ugovor potpisati do 01. lipnja 2014. godine. HERA svojim postupcima ne samo da nije ispoštivala ZTTE nego je omalovažila rad i odluke Sabora RH, ne priznavši njegove odluke. U konačnici, takvim postupcima se i sustavno krši članak 5. Ustava RH !!!!

Opet nitko ne reagira, iako smo uputili podneske svim nadležnim institucijama, pa kad oni nisu reagirali uputili smo podneske i Uredima predsjednika Sabora RH, predsjednika RH i predsjednika Vlade RH.

Iz Vašeg ureda smo dobili obavijest da je naš podnesak proslijeđen u Ministarstvo gospodarstva. Gospodine premijeru, njima šaljemo podneske već dvije godine i nisu reagirali, zato smo zatražili Vašu pomoć.

TKO U OVOJ DRŽAVI MOŽE SEBI UZETI ZA PRAVO DA NE POŠTUJE ZAKON O TRŽIŠTU TOPLINKE ENERGIJE KOJI JE DONIO SABOR!

Zar jedino, potrošači MORAJU poštivati Zakone, tj. plaćati čak i ako nije po Zakonu?

Potrošači podnose prijave Gospodarskoj inspekciji Ministarstva gospodarstva, koji odbija prigovore s obrazloženjem da je HERA promijenila datum do kada treba potpisati ugovor.

Nije čak ni problem u roku, ali je VELIKI PROBLEM u nepoštivanju institucija hrvatske države. Zar je potrebno da potrošači sami preuzmu u svoje ruke provođenje zakona koje donese Sabor Republike Hrvatske?

Koristeći takvu pravnu zbrku „Gradska toplana“ d.o.o. iz Karlovca je početkom srpnja 2014. dostavila potrošačima račun za paušal (jer grijanja i tople vode nema) za mjesec lipanj 2014. iako nema ugovora, pozivajući se na elektroničku poštu koju su dobili iz HERE. Potpuno je jasna namjera „Gradske toplane“ d.o.o. iz Karlovca, sa iskustvom nefunkcioniranja pravne države, a uz potporu HERE, da će se ako potrošači plate račune koje su nezakonito poslali, suprotno odredbama Zakona o zaštiti potrošača, pozvati na Zakon o obveznim odnosima „da je dobrovoljno plaćanje računa znak prihvaćanja usluge“, što je suprotno odredbama Zakona o zaštiti potrošača, koji određuje da je roba ili usluga koju pošalje trgovac bez narudžbe potrošača, promidžbeni dar trgovca i da se ne može zahtijevati plaćanje.

No to nije problem samo u Karlovcu, to je problem u Osijeku, Požegi, Slavonskom Brodu, Rijeci, Splitu i inim gradovima gdje se ukorijenio monopolizam na području toplinarstva kao model društvene odgovornosti u vrijeme socijalističkog samoupravljana, a sada bi trebali u Hrvatskoj djelovati zakoni tržišta, ili ??

Jasno je da lokalna samouprava mora osigurati grijanje građanima, no mora li se to raditi kršenjem Zakona?

Ako Zakon ne valja, zar ga ne bi trebalo mijenjati?

Gospodine Premijeru, imaju li hrvatski potrošači pravo od Vas tražiti zaštitu njihovih potrošačkih prava zajamčenu Zakonom o zaštiti potrošača i pozitivnim zakonima Republike Hrvatske i Direktivama EU?

 

Otvoreno pismo Premijeru (original - pdf)

We use cookies to improve our website and your experience when using it. Cookies used for the essential operation of this site have already been set. To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.

  I accept cookies from this site.
EU Cookie Directive Module Information