Do kad ?

14. 11. 27
posted by: Super User
Hitova: 1529

Kako počinju stizati računi za grijanje tako se vapaji potrošača za pomoć u izlasku iz ralja „Gradske toplane“ d.o.o. Karlovac umnožavaju. Da niti lokalna samouprava, niti proizvođač, niti distributer toplinske energije nisu implementirali Zakon o tržištu toplinske energije poznata je stvar, ali zato su potrošači kao koncesijski robovi dužni poštivati sve hirove subjekata koji ih prisiljavaju da baš njihovu toplinsku energiju moraju koristiti ili ako je koriste obavezno je moraju plaćati. Na tragu ove činjenice je i očitovanje ministra gospodarstva Organizaciji ROZP, da su za neimplementaciju ZTTE krivi potrošači.

Tako npr. u Karlovcu ne postoji nijedan ovlašteni predstavnik stanara koji je to postao Međuvlasničkim ugovorom između vlasnika stanova, već je Gradska toplana priznala potpis ugovora od strane fizičke osobe, ako je za taj potpis imao potpis većine vlasnika u zgradi. Takva radnja spada u nezakonitu i zavaravajuću poslovnu praksu jer po Zakonu o vlasništvu i drugim stvarnim pravima postoji samo jedan način da se postane ovlašteni predstavnik stanara, to je Međuvlasnički ugovor, a ZTTE poznaje kao potpisnika isključivo ovlaštenog predstavnika stanara.

Možda to i ne bi bilo zabrinjavajuće da su potrošači zadovoljni uslugom i cijenom usluge koju im pruža Gradska toplana.

Nadalje, ZTTE propisani su postupci ako se potrošač želi izdvojiti iz sustava centralnog grijanja. U tim uvjetima Gradska toplana nema savršeno nikakvu ulogu jer zakon kaže da je nakon provedenog postupka izdvajanja potrebno izvijestiti opskrbljivača toplinske energije. Znači opskrbljivač nema nikakve ingerencije nekome dati ili ne dati dozvolu za izdvajanje, a niti imati potrošača dalje u evidenciji kao krajnjeg kupca. Opskrbljivač dostavlja toplinsku energiju do zajedničkog mjernog mjesta (izmjenjivača topline), a kako će se ona dalje distribuirati i naplaćivati nije u njegovoj nadležnosti. Nadalje zakon kaže i da je krajnji kupac koji se izdvojio iz sustava dužan plaćati sve troškove osim troškova toplinske energije za svoju samostalnu uporabnu cjelinu. To znači da mora plaćati grijanje zajedničkih prostorija i održavanje kotlovnice, tj. da mu se ne može umanjiti pričuva za taj dio, ali nikako ne znači da mora plaćati dio zakupljene snage. Po Zakonu o obveznim odnosima mora se platiti samo učinjena usluga, a potrošač koji se izdvojio iz sustava ne koristi toplinsku energiju, znači niti rad niti snagu.

Oni koji su učili fiziku u pučkoj školi znaju da je nemoguće isporučiti toplinu bez snage ili obrnuto. Prema tome toplinsku energiju čine toplina i snaga koja je potreba da ta toplina stigne na ciljano mjesto, tj. da tamo izvrši potreban rad u vidu zagrijavanja zraka u nekom prostoru.

Sve ovo stručnjaci u Gradskoj toplani, a velikim dijelom i u HERI propuštaju shvatiti, pa se u naravi može dogoditi da u zgradi od 300 stanova, njih 149 ne koristi usluge Gradske toplane i da tih 149 u prosjeku plaćaju mjesečno 250 kn Gradskoj toplani za ništa ili ukupno 37.250,00 kn mjesečno tj. 447.000,00 kn godišnje. Tako Gradska toplana nezakonito uprihodi 0,5 mil. kn godišnje, a da za to nije pružila savršeno nikakvu uslugu. Možemo se i dalje igrati brojkama, Gradska toplana po njihovoj izjavi ima oko 8.000 korisnika, neka se njih 10% izdvoji . Od tih izdvojenih Gradska toplana će uprihoditi 2.400.000,00 kn godišnje, a da nije potrošila za njih ni kw plina ili mazuta.

Nadalje ZTTE obvezuje lokalnu samoupravu da svoje ugovore o koncesijama uskladi s odredbama ovoga Zakona o tržištu toplinskom energijom do 1. studenoga 2014., te da usklade ostale akte sa ZTTE u roku od godine dana od dana stupanja na snagu Zakona. ZTTE također određuje da Akti predstavničkih tijela ili drugih ovlaštenih tijela jedinica lokalne samouprave, koji nisu usklađeni s odredbama ZTTE, prestaju važiti na dan isteka roka od godinu dana, a ZTTE je na snazi od 06.07.2013.

Slobodni smo ustvrditi da Akti Grada Karlovca (Gradskog vijeća) nisu usklađeni sa ZTTE jer se ni u jednom njihovom Aktu ne spominje Zakon o tržištu toplinske energije (NN 80/13, 14/14, 102/14), niti je Vijeće za zaštitu potrošača javnih usluga grada Karlovca na dnevnom redu imalo bilo kakva pitanja vezana za distribuciju toplinske energije.

Možemo zaključiti da sve što su „Gradska toplana“ d.o.o. Karlovac i grad Karlovac kao vlasnik na čelu s najvišim kolektivnim tijelom upravljanja Skupštinom (čiji je gradonačelnik jedini član) napravili na implementaciji Zakona o tržištu toplinske energije u godinu i pol koliko je isti na snazi, je da su prema nešto više od 70 nezadovoljnih krajnjih kupaca pokrenuli instrument prisilne naplate računa i to za oko 40% onih koji čak ni ne koriste njihove usluge, jer su odrezali radijatore.

Ovo nije politički pamflet, nije kritika gradonačelnika, jer Odluke vezane za „Gradsku toplanu“ d.o.o. donosi Gradsko vijeće Grada Karlovca, a Gradsko vijeće čine vijećnici iz nekoliko stranaka od kojih nitko nije postavio pitanje gore narečenog na nedavnom prihvaćanju izvješća o radu „Gradske toplane“ d.o.o., pače koliko je nama poznato izvješće je jednoglasno usvojeno.

Ovo je još jedno upozorenje da su potrošači „regulatori tržišta“ i da će sve manipulacije potrošačima imati dalekosežne posljedice u ovom slučaju na razvoj lokalnog tržišta. Pokušavaju nas svesti na „slabiju stranu na tržištu“, no takav odnos prema potrošačima dovodi do toga da Hrvatska već dvadeset godina, ili bolje rečeno od završetka Domovinskog rata ne može izaći iz recesije, nego sve dublje tone.

Priopćenje original (pdf)

Ž.T.

We use cookies to improve our website and your experience when using it. Cookies used for the essential operation of this site have already been set. To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.

  I accept cookies from this site.
EU Cookie Directive Module Information