Tako se to rješava u Karlovcu

15. 08. 23
posted by: Super User
Hitova: 1783

Dana 07. studenog 2014. Regionalna organizacija zaštite potrošača je podnijela prijavu UO za komunalno gospodarstvo grada Karlovca protiv predstavnika stanara koji su nezakonito izbacili kontejnere za smeće iz smećara zgrada na ulicu i zelene površine, a temeljem Odluke Gradskog vijeća Grada Karlovca o komunalnom redu

KLASA:021-05/99-01/0002, URBROJ:2133/01-01-04-99-8 od 25. ožujka 1999., vezano za članak 97. stavak 2., te je zatražila:

  1. da se predstavnicima stanara i stanarima u zgradi Maksimilijana Vrhovca 13 u Karlovcu, koje smo upozorili da krše Zakon o ekološkom zbrinjavanju otpada, Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima i Odluku Grada Karlovca o komunalnom redu, naloži da tipske i ostale kante za prikupljanja komunalnog otpada maknu sa javnih zelenih površina i vrate u "smećaru", prostoriju koja je projektom namijenjena za prikupljanje, razvrstavanje i zbrinjavanje kućnog otpada.
  2. da se predstavnicima stanara i stanarima u zgradi Maksimilijana Vrhovca 9, 11 i 15,kao i predstavnicima stanara i stanarima u svim zgrada u Karlovcu koje imaju posebne prostorije namijenjene za prikupljanje otpada, naloži da tipske i ostale kante za prikupljanje komunalnog otpada maknu sa javnih zelenih površina i vrate u "smećaru", prostoriju koja je projektom namijenjena za prikupljanje, razvrstavanje i zbrinjavanje kućnog otpada.

ROZP se na prijavu odlučila nakon učestalih žalbi potrošača o samovolji predstavnika stanara u nekim zgradama, koji tvrde da su kante izbacili na ulicu i prenamijenili prostor voljom većine vlasnika stanova, skupivši 50%+1 potpisa u zgradi gdje su predstavnici. Potrošači tvrde da ostali vlasnici u svom neznanju šute, a oni koji se usude protusloviti često su izloženi mobbingu, nije rijedak slučaj i prijetnjama.

ROZP je upozoravala preko medija i na mrežnim stranicama da takvo ponašanje nije dozvoljeno jer Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (NN 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12) u članku 41. kaže: "(1) Za poduzimanje poslova koji premašuju okvir redovitoga upravljanja (naročito promjena namjene stvari, veći popravci, dogradnja, nadogradnja, preuređenje, otuđenje cijele stvari, davanje cijele stvari u zakup ili najam na dulje od jedne godine, osnivanje hipoteke na cijeloj stvari, odnosno davanje pokretne stvari u zalog, osnivanje stvarnih i osobnih služnosti, stvarnoga tereta ili prava građenja na cijeloj stvari) potrebna je suglasnost svih suvlasnika."

Također članak 97. stavak 2. Odluke Gradskog vijeća Grada Karlovca kaže: "U građevinama s posebno izgrađenim prostorijama za odlaganje otpada, tipske posude postavljaju se u te prostorije", a za kršenje je predviđena kazna, koja je izmjenama i dopunama kasnijih godina i povećana.

Osim nagrđivanja grada i gradskih ulica (kako god bila "lijepa" kanta, to je kanta za smeće) i što su iako na limene platforme, iste postavljene najčešće na zelene površine, a ne rijetko i na parkirališna mjesta i na ulice, ovakvo ponašanje dovodi u veliku opasnost zdravlje pa i živote građana Karlovca (i to je zabranjeno Zakonom o vlasništvu), jer predstavljaju potencijalni izvora zaraze, ne samo za osobe koje kopaju po sadržaju kanti, nego za širenje epidemije širih razmjera. Posebno je zabrinjavajuće što je uočeno da su i djeca počela kopati po kantama za dopunu džepsarca.

Dana 01.12.2014. Savjetnica za komunalno redarstvo i gospodarstvo grada Karlovca odgovara da to nije u njihovoj nadležnosti, a nakon prigovora, dana 03.12.2014. Upravni odjel za poslove gradonačelnika Grada Karlovca donio je Rješenje o odbacivanju zahtjeva ROZP-a (iako se nije radilo o zahtjevu, nego prijavi) u svezi navedenog kršenja komunalnog reda postavljanjem posuda za otpad na javne površine grada Karlovca zbog nepostojanja zakonske pretpostavke za pokretanje postupka.

Time taj Upravi odjel grada eksplicite ne priznaje niti Zakon o održivom gospodarenju otpadom, a niti još uvijek važeću Odluku Gradskog vijeća Grada Karlovca o komunalnom redu KLASA:021-05/99-01/0002, URBROJ:2133/01-01-04-99-8 od 25. ožujka 1999.

Na to Rješenje je ROZP 16. prosinca 2014. godine, sukladno pravnom lijeku, uložila žalbu Karlovačkoj županiji, UO za gospodarstvo i komunalne poslove, koji 16. svibnja 2015. (znači nakon 5 mjeseci, a ZOUP određuje u Članku 121. da drugostupanjsko tijelo rješenje o žalbi mora donijeti i dostaviti stranci putem prvostupanjskog tijela što je prije moguće, a najkasnije u roku od 60 dana od dana predaje uredne žalbe, ako zakonom nije propisan kraći rok) donosi Rješenje o poništavanju Rješenja grada Karlovca i vraćanje predstavke ROZP-a na prvostupanjsko rješavanje.

Grad i ovaj put ignorira hrvatske pozitivne zakone te ni nakon tri mjeseca nije donio ponovljeno Rješenje po nalogu Karlovačke županije.

Ovdje nije za zanemariti da Karlovačka županija ovim Rješenjem odugovlači postupak, jer da je odbila žalbu, ROZP bi imala pravo pokrenuti Upravni spor kod Visokog upravnog suda, ovako se mora čekati da i grad i županija donesu svoja konačna rješenja, a to je još godinu dana više za kontejnere na ulici i po travnjacima.

Jasno je da ROZP, kao neprofitna organizacija civilnog društva nema sredstava za pokretanje sudskog spora, a još manje za skupa odvjetnička društva, što grad ima, te da neće pokretati sudski spor, ali će Skupština ROZP-a donijeti odluku hoće li se podnijeti prijave svim relevantnim tijelima za kršenje hrvatskih i europskih pozitivnih propisa od strane lokalne samouprave, jer očigledno je da se ne želi čuti glas potrošača, a obveza ROZP-a je, sukladno Zakonu o zaštiti potrošača, da zaštiti interese potrošača.

Ž.T.

We use cookies to improve our website and your experience when using it. Cookies used for the essential operation of this site have already been set. To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.

  I accept cookies from this site.
EU Cookie Directive Module Information