Birokracija ili samovolja?

15. 11. 03
posted by: Super User
Hitova: 1701

Regionalna organizacija zaštite potrošača je 07. studenog 2014. prijavila kršenje Odluke o komunalnom redu GV Grada Karlovca. Prijava je bila sukladno Statutu i Zakonu o zaštiti potrošača, postupanje po brojnim prigovorima i žalbama potrošača grada Karlovca,

zbog samovolje predstavnika stanara suvlasnika i velike manjine građana koji su manipulacijama doveli do situacije u gradu Karlovcu da je dio javnih i zelenih površina postao smetlište ili kako to Zakon kaže „reciklažnao dvorište“, a tipske smećare u zgradama su nezakonito pretvorene u profitabilne poslovne prostore ili spremišta za bicikle povlaštenih stanara-suvlasnika.

Kao zaključak u prijavi ROZP je predložila da Grad Karlovac sukladno Odluci GV Grada Karlovca o komunalnom redu KLASA:021-05/99-01/0002,URBROJ:2133/01-01-04-99-8 od 25. ožujka 1999 naloži konkretno prijavljenim zgradama i u cijelom gradu Karlovcu da sav komunalni otpad MORA biti pod nazorom i maknut sa vidljivih javnih površina. Da zgrade koje imaju tipske prostorije da se kante vrate u njih, a zgrade koje nemaju da se izgrade dvorišne prostorije, gdje će kante biti fizički nedostupne prolaznicima i djeci.

Pored navedenog ROZP je predložila da se naloži da komunalni redari izađu na teren i osiguraju poštivanje i primjenu mjera zaštite zdravlja i života ljudi, smatrajući da lakša dostupnost djelatnicima Čistoće smeću, ne može biti opravdanje za dovođenje u opasnost zdravlje i život građana Karlovca.

Upravni odjel za poslove gradonačelnika je Rješenjem Klasa: UP/I-363-04/14-01/05, Urbroj: 2133/01-03/09-14-1, od 03.prosinca 2014. odbacio prijavu kao neosnovanu, s obrazloženjem da ne treba poštivati navedenu Odluku Gradskog vijeća. Takvo nepoštivanje važećih Odluka Gradskog vijeća, ROZP nije mogla prihvatiti, smatrajući to omalovažavanjem i diskriminacijom potrošača, te je 16. prosinca 2014. izjavila žalbu Karlovačkoj županiji, UO za gospodarstvo i komunalne poslove, koja utvrdila da je žalba osnovana, te je Rješenjem UP/II 363-01/15-01/05, urbroj: 2133/1-08/02-15-02, od 17. veljače 2015. poništila navedeno Rješenje Upravnog odjela za poslove gradonačelnika Grada Karlovca, te je predmet vraćen prvostupanjskom tijelu na ponovni postupak.

Do sada, sedam mjeseci po vraćanju postupka na I-stupanjsko rješavanje, ROZP nije zaprimila nikakvo novo Rješenje iz Grada Karlovca.

ROZP nema sredstava da vodi beskonačne pravne sporove, u kojima se u pravilu imputira predsjedniku ROZP da je to njegova osobna netrpeljivost prema nekome, ali nas pozitivni Zakoni Republike Hrvatske i Statut obvezuje da takvu birokratsku bahatost prijavimo nadležnim tijelima.

Ž.T.

 

Karlovačka županija, UO za gospodarstvo i komunalne poslove; Rješenje UP/II 363-01/15-01/05, urbroj: 2133/1-08/02-15-02 (pdf)

Članice ROZP


We use cookies to improve our website and your experience when using it. Cookies used for the essential operation of this site have already been set. To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.

  I accept cookies from this site.
EU Cookie Directive Module Information