Ispis

Gradonačelnik kao kolektivno tijelo upravljanja

14. 01. 24
posted by: Super User
Hitova: 11219

Organizacija „ROZP“ više godina upozorava lokalne samouprave u Karlovačkoj županiji da je protuustavno rješenje u Statutima da je gradonačelnik jedini član Skupštine trgovačkog društva u vlasništvu lokalne samouprave. Posebice što pri tome ta Skupština (gradonačelnik) kao najviše tijelo upravljanja trgovačkim društvom nema nikakvu odgovornost za poslovanje društva, čak ni moralnu. Kako nije bilo sluha za razgovore po tom pitanju s pojašnjenjem da to nije stvar potrošača, a naša tvrdnja da je to itekako stvar potrošača jer sve propuste u radu trgovačkih društava osjete potrošači u svojim novčanicima, je ignorirana, bili smo prisiljeni zatražiti pravnu zaštitu potrošača. S tim ciljem smo preko našeg odvjetničkog tima pokrenuli tužbu Trgovačkom sudu. Dana 21. siječnja 2014. godine je održana prethodna rasprava na Trgovačkom sudu u Zagrebu, na kojoj je odvjetnik tuženika pokušao osporiti pravo Organizacije „ROZP“ na nadležnost podizanja tužbe.

Trgovački sud nije prihvatio obrazloženje tuženog te je Rješenjem pokrenuo provođenje prethodnog postupka, sukladno čl. 457. st. 2. ZPP-a., a to znači da ćemo imati priliku dokazivati našu tvrdnju iz tužbe koju smo podigli temeljem članaka 125 i 126. Zakona o zaštiti potrošača (Narodne novine, pročišćeni tekst broj 79/07, 125/07, 79/09, 89/09, 133/09 i 78/12), vezano za Rješenje Ustavnog suda broj U-II-38101/2009 od 17. ožujka 2010. članak 8.4 i 10., u kojoj tvrdimo da gradonačelnik Grada Karlovca ne može biti sam i jedini član Skupština trgovačkih društava u vlasništvu Grada („Vodovod i kanalizacija“ d.o.o., „Čistoća“ d.o.o., „Zelenilo“ d.o.o., „Gradska toplana“ d.o.o., Inkasator“ d.o.o.).

Na naš pismeni zahtjev očitovala su se TD „Vodovod i kanalizacija“ d.o.o., „Zelenilo“ d.o.o., i „Toplana“ d.o.o., ostala TD u vlasništvu grada se nisu očitovana, a iz dobivenih očitovanja razvidno je da je gradonačelnik jednini član skupštine u trgovačkim društvima u 100% vlasništvu Grada Karlovca.

Izvodi iz Registra trgovačkih društava nedvojbeno dokazuju da je kao Skupština u svim spornim trgovačkim društvima upisan Grad Karlovac. Spomenuto rješenje Ustavnog suda pojašnjava da predstavnička funkcija gradonačelnika ne znači da obnaša funkciju kolektivnog tijela upravljanja, već samo predstavlja Grad prema drugim vanjskim subjektima, a ne da bude kolektivno tijelo upravljanja.

Kako bi potvrdili naše tvrdnje, Organizacija „ROZP“ je po svojoj punomoćnici istaknula da je odredba statuta GRADA KARLOVCA da gradonačelnik ujedno predstavlja i  skupštinu društava  koja osniva grad nezakonita jer gradonačelnik ne može biti jedini osnivač niti gradonačelnik može biti jedini član skupštine.

Prema Zakonu o  izmjenama i dopunama zakona o lokalnoj samoupravi  (Narodne novine 144/12) u čl. 42. dodana je točka 6., po kojoj općinski načelnik, gradonačelnik, odnosno župan imenuje i razrješuje predstavnike jedinice lokalne samouprave u tijelima javnih ustanova, trgovačkih društava i drugih pravnih osoba koje je osnovao. To znači da se statutom više ne može odrediti tijelo koje imenuje i razrješuje predstavnike JLSP u skupštinama  trgovačkih društava, već je ta nadležnost dana izričito u nadležnost općinskih načelnika, gradonačelnika i župana.  

Prema tome, Statutom može biti određeno da gradonačelnik imenuje i razrješuje predstavnike jedinica lokalne samouprave,  a ne da je sam gradonačelnik Skupština.

Ranije takove odredbe u Zakonu o lokalnoj samoupravi nije bilo,  međutim, prema Odluci Ustavnog suda RH , U-II- 38101/2009 od 17.03.2010.g. (Narodne novine 36/10), taj Visoki  sud je protumačio da osobu koja zastupa JLSP u skupštini trgovačkih društava imenuje predstavničko tijelo, a da gradonačelnik može prema čl. 42.,  zastupati  JLSP, i to da se odnosi na zakonsko zastupanje „ prema van“, a ne kada se radi o skupštinama trgovačkih društava. 

Stoga su odredbe Statuta tuženika , na koje se poziva tuženik i po prijašnjem i sadašnjem Zakonu o lokalnoj samoupravi (ZLPRS), nezakonite.

Smatramo da Grad Karlovac (Gradsko vijeće i gradonačelnik) namjerno opstruiraju pozitivne zakone Republike Hrvatske i rješenje Ustavnog suda RH s ciljem protupravnog stjecanja imovinske koristi i svojevoljnog upravljanja narečenim trgovačkim društvima, što nanosi evidentnu štetu (materijalnu i u kvalitetu pružanja usluga) potrošačima Grada Karlovca.

Ž.T.

Gradonačelnik kao kolektivno tijelo upravljanja (pdf)

We use cookies to improve our website and your experience when using it. Cookies used for the essential operation of this site have already been set. To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.

  I accept cookies from this site.
EU Cookie Directive Module Information