Tko može potpisati ugovor ?

14. 02. 03
posted by: Super User
Hitova: 15962

Temeljem obavijesti koju je istaknula „Gradska toplana“ d.o.o. pod nazivom „Odabir “Kupca” toplinske energije – OBAVIJEST“ imamo Statutarnu obvezu dali dodatne informacije potrošačima, kako bi se spriječila samovolja, monopolistička diktatura i manipulacija sa potrošačima. Da tih elemenata rašlanjujemo prvu rečenicu obavijesti: „Temeljem Zakona o tržištu toplinske energije (Narodne novine br. 80/13) suvlasnici zgrade koji se nalaze na jednom zajedničkom mjernom mjestu (kalorimetru) dužni su do 1. veljače 2014. za ogrjevnu sezonu 2014/2015 godinu odlukom odabrati kupca toplinske energije. „ te se pozivaju predstavnici stanara da dođu u Gradsku toplanu radi dogovora. Upozoravali smo da se kasni s implementacijom ZTTE, je li moguće da se sada poštuje rok do 01. veljače 2014. ?????

Nema!

Neinformirani potrošači su dovedeni pred zid, skoro pa da moraju prihvatiti uvjete Gradske toplane. Što ako ne? Hoće li im Gradska toplana isključiti grijanje ? Naime ZTTE u Članak 11. Stavak 3. određuje: „ Ovlašteni predstavnik suvlasnika podnosi odluku o sklapanju ugovora o potrošnji toplinske energije s kupcem pravnoj ili fizičkoj osobi iz stavka 1. ovoga članka, za obavljanje djelatnosti kupca, isključivo temeljem odluke većine glasova suvlasnika koja se računa po suvlasničkim dijelovima, a ne po broju suvlasnika.“ Jasno je da Ovlašteni predstavnik stanara ne može podnijeti odluku o sklapanju ugovora, ako nije ispunjen uvjet 50%+1 površine suvlasničkih dijelova.

Nadalje ZTTE ne može davati ovlasti predstavniku stanara, jer bi u tom slučaju predstavnik stanara bio zaposlenik subjekata opskrbe toplinskom energijom. Nezakonito je predstavnika stanara koji je volonter i nije pravna osoba opteretiti sa materijalnom i krivičnom odgovornosti koja proizlazi iz ugovornog odnosa. Da bi predstavnik stanara postao „Ovlašteni predstavnik stanara“ nije dovoljno da to kaže ZTTE.

Potrebno je da stanari sklope Međuvlasnički ugovor sukladno Zakonu o vlasništvu i drugim stvarnim pravima. Sadašnji „Međuvlasniki ugovori“ u Karlovcu i šire sa upraviteljima zgrada mora se u zgradi sklopiti nisu „Međuvlasnički ugovori“ jer upravitelji nisu vlasnici ni u jednom dijelu zgrade, već su Ugovori s upraviteljem o održavanju zgrade, što spomenuti Zakon decidirano određuje, samo se upravitelji prave slijepi jer im to ne odgovara. Znači vlasnici samostalnih uporabnih cjelina u zgradi (stanova, poslovnih prostora i sl.) moraju sklopiti Međuvlasnički ugovor kojim će urediti međusobne odnose. Tim ugovorom ujedno određuju svog predstavnika i u tom ugovoru mu sukladno zakonu dodjeljuju određene ovlasti, zadaće i obveze, pa u krajnosti i možebitnu naknadu. Tako predstavnik stanara postaje „Ovlašteni predstavnik stanara“ i tek sada može krenuti u pregovore s kupcem toplinske energije.

 Savjetujemo predstavnicima stanara dok nemaju Međuvlasnički ugovor (ne ugovor s upraviteljem na kojem samo piše „Međuvasnički“, jer on to nije) kojim su dobili ovlaštenje tj. poslati Ovlašteni predstavnik stanara, ne potpisuju Ugovore koje im nudi Gradska toplana kao kupac, jer ona ni ne može biti kupac po ZTTE osim iznimno i na kraće vrijeme što je određeno člankom 5. stavak 8. „Jedinice lokalne samouprave dužne su u slučaju kupca toplinske energije u poteškoćama, na svome području, odrediti drugog kupca toplinske energije, do odabira novog kupca od strane ovlaštenog predstavnika suvlasnika sukladno članku 11. stavku 5. ovoga Zakona“. U tom slučaju privremeno kupac može biti najveći distributer toplinske energije. Podržavamo obavijest Gradske toplane u kojoj jasno između ostalog obavještava: „Naposljetku, bitno je za istaknuti da su suvlasnici zgrade slobodni u odabiru kupca toplinske energije. Gradska toplana d.o.o. također se registrirala za obavljanje djelatnosti kupca toplinske energije.“

Zato pozivano potrošače da i pored nesnalaženja subjekata u trgovini sa toplinskom energijom glede implementacije Zakona o tržištu toplinskom energijom sami odluče kako će se grijati već od slijedeće ogrjevne sezone, a potrebno je uraditi najmanje slijedeće:

  1. Sklopiti Međuvlasnički ugovor, kojim će predstavnici stanara postati „Ovlašteni predstavnici stanara“. Nijedan predstavnik koji nije ovlašteni predstavnik ne može dati odluku niti potpisati ugovor. Za možebitno kršenje će snositi zakonske posljedice.
  2. Ako se odluči ostati na SCG, potrebno je odabrati „kupca“. Kupac može biti pravna i fizička osoba, znači čak u ovlašteni predstavnik stanara. Mi predlažemo rješenje da se od upravitelja zgrada traži da se registriraju kao kupci toplinske energije i da se zgrade preko njih opskrbljuju toplinskom energijom, jer imaju potrebnu infrastrukturu za održavanje unutrašnjih instalacija. Smatramo da je vrijeme da se i upravitelji zgrada stave u funkciju, a ne samo da budu korisnici zajedničke pričuve.
  3. Gradska toplana i/ili kupac ima obvezu sve sadržaje ugovora staviti javno na mrežnu stranicu, kako bi svi potrošači znali što će biti potpisano, tj. kako bi imali mogućnost izbora ili korekcije ugovora.
  4. Gradska toplana bi trebala, poštivajući manire dobre poslovne prakse, staviti na mrežnu stranicu pored spomenute obavijesti i ponudu za prodaju toplinske energije, kako bi se kupci i ovlašteni predstavnici stanara mogli odlučiti.

Ž.T.

Tko može potpisati ugovor ? (original - pdf)

We use cookies to improve our website and your experience when using it. Cookies used for the essential operation of this site have already been set. To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.

  I accept cookies from this site.
EU Cookie Directive Module Information