Naša zgrada ima 62 stana i centralno grijanje,koje obavlja „Energo“ d.o.o Rijeka, kao jedini isporučitelj toplinske energije, iz toplane  „Vojak“. Od useljenja zgrade 1967 godine  „stambena zgrada“ je održavala postojeću podstanicu centralnog grijanja u zgradi. Za tekuće održavanje korištena je ovlaštena specijalizirana tvrtka, a za investicione radove  po potrebi,sakupljane su ponude od više izvođača.

     Novim Zakonom o tržištu toplinske energije (NN 80/13) u čl. 44, st.1. predviđeno je da „kupac“(??) toplinske energije,( u ovom slučaju Energo), pružaju usluge upravljanja i održavanja unutarnje instalacije u koje spadaju sve instalacije od mjernog mjesta u podstanici, do radijatorskih  ventila u stanovima.

Za te poslove tekućeg održavanja potražuju iznos od 12.95 kuna po stanu, što za cijelu zgradu iznosi  802.90 kuna. Do sada smo tekuće održavanje imali ugovoreno sa ovlaštenom tvrtkom  cijenu od 239,00 kuna mjesečno, što je ogromna razlika od ponude Energa, i koju nemamo namjeru plaćati, tim više što se Energo ponaša monopolistički i  sa njima se ne može  dogovarati o detaljima održavanja što je sa postojećim  serviserom moguće.

Evidenciju i raspodjelu toplinske energije vrši tvrtka „Brunata“ iz Zagreba, preko razdjelnika na radijatorima.

    Stavkom 4. istog članka Zakona, Energo, može poslove tekućeg održavanja  povjeriti, drugoj pravnoj osobi, ako sklopi ugovor. Eventualne veće zahvate Energo može povjeriti izvođaču po svom izboru (uz suglasnost Ovlaštene osobe, koja je  nestručna osoba po ovom pitanju) , ali bez utjecaja suvlasnika ili Savjeta suvlasnika na izbor i cijenu, a što ostavlja mogućnost nebrige o cijeni koštanja ili još gore eventualnih koruptivnih radnji.

    Sve naprijed navedeno pišemo, ne slažemo se i ne prihvaćamo  predloženi Ugovor  iz dva razloga:

  1. „Energo“ d.o.o. kao monopolist (o čemu treba razmišljati), ne će dozvoliti bilo kakve korekcije predloženog ugovora, jer jedna stambena zgrada, ne može utjecati na korekciju djela ugovora, već treba objediniti sve zgrade koje se protive takvom nametanju neprihvatljivih stavki Ugovora, a koje djelomično omogućuje  Zakon.
  2. Doneseni Zakon o tržištu toplinske energije je dubiozan  i neustavan u djelu kojim se suvlasnicima stambene zgrade (privatno vlasništvo), oduzima pravo gospodarenja i upravljanja svojim vlasništvom, odnosno instalacijama iza mjernog mjesta u podstanici, koje su oni kupila prilikom kupnje stanova, i koje im niti jedan zakon ne može oduzeti. Ustav Republike Hrvatske člankom 3, čl.48 i čl.49, garantira pravo vlasništva, i zato smatramo da je doneseni Zakon u tom djelu neustavan i tražimo da se taj dio Zakona izmjeni i omogući suvlasnicima da sami odlučuju o načinu i odabiru  servisera  instalacija koje su u privatnom vlasništvu stanara. Može se ostaviti odredba da jedan od servisera bude i Energo, ako  suvlasnici to i žele.

Molimo vas u ime suvlasnika u našoj zgradi da poduzmete određene korake kako bi se izmijenile odredbe Ugovora koje nameće Energo, kao  i odredbe Zakona koje, su u suprotnosti sa Ustavom Republike Hrvatska.

 

Rijeka , 1.srpnja 2014. g.

Podaci autora poznati Organizaciji "ROZP"

 

Komentar predsjednika Organizacije "ROZP"

 

    Zakon o tržištu toplinske energije je PRVI zakon o tržištu toplinskom energijom u Hrvatskoj. Zakon je nametnula EU, a predlagač zakona je Zakon uglavnom prepisao iz zakona Nordijskih zemalja, uz jako loš prijevod. Mi podržavamo da je krajnje vrijeme da se trgovanje toplinskom energijom vrši po tržnim načelima i principima. Nažalost krenulo se zaobilaznim putem, na način da se izvuče i zadnja kuna od potrošača, pa tek onda da se prizna da je toplinske energija roba, a dostavljanje do krajnjeg kupca tj. potrošača usluga.

Da bi ZTTE mogao profunkcionirati trebalo je prvo urediti TRŽIŠTE. U Hrvatskoj ne postoji tržište toplinske energije, jer nema osnovnih preduvjete, a to je ponuda i potražnja.

 

Zakonodavac je to pokušao riješiti ZTTE na način je posao uređenja tržišta prebacio na lokalne samouprave. Ali hrvatska praksa je da su u preko 90% slučajeva upravo lokalne samouprave vlasnici toplana i da nemaju nikakvog interesa da profunkcionira TRŽIŠTE. Jer njima odgovara da imaju stalne "vazalne" potrošače, a nikako da potrošač može odbiti uslugu tj. robu (toplinsku energiju) ako nije zadovoljan bilo sa kvalitetom, bilo sa cijenom.

Nadalje s izuzetnom dijela Zagreba, toplane u Hrvatskoj zagrijavaju isključivo vodu i to ili na mazut ili u manjoj mjeri na plin. Kogeneracija ne postoji, pa često toplane rade po 6 mjeseci na godinu, a jasno je djelatnici toplane žele plaću cijelu godinu.

U implementaciji ZTTE umjesto da se krenulo s "porobljavanjem" potrošača, a nije se ništa uradilo da potrošači budu zadovoljni za grijanjem (cijena i kvaliteta), jer u tom slučaju ne bi bilo izdvajanja, pače toplane bi dobile više krajnjih kupaca. ZTTE nalaže prelazak većih toplana na kogeneraciju, ali to su za sada samo promidžbene priče političara.

Iz narečenog je jasno da su u realitetu vlasnici toplana političari (najčešće su gradonačelnici jedini članovi Skupštine kao najvišeg tijela upravljanja trgovačkim društvom) tj. lokalna samouprava donosi sve odluke vezane za grijanje tj rad toplane, a u manjoj mjeri cijene odobrava kao "demokratski ukras" HERA.

 

Lokalne samouprave zdušno sufinanciraju ugradnju razdjelnika, učvršćujući time "vazalni" odnos potrošača. Grad Karlovac je jedini u Hrvatskoj (koliko je nama poznato) sufinancirao i kalorimetre kao mjerne instrumente. Njemački Bundestag je prošle godine u kolovozu donio preporuku da se ne ugrađuju razdjelnici, jer "nisu pouzdani mjerni instrumenti", ali u Hrvatskoj je razdjelnik i izrijekom naveden u ZTTE.

Od same javne rasprave o ZTTE krenulo se neozbiljno i tendenciozno. Na dvije javne rasprave u Ministarstvu gospodarstva su bili uglavnom trgovci (predstavnici toplana i predstavnici Brunate). Na javne rasprave je bila pozvana jedino Organizacija "ROZP". No naše prijedloge i mišljenja su marginalizirana i prihvaćeno je jedino da za izdvajanje ne treba 100% potpisa suvlasnika, nego "samo" 50%+1. Mi smo inzistirali da uvjeta za izdvajanje ne može biti sukladno Povelji UN-a, da potrošači imaju pravo na izbor roba i usluga.

 

Katastrofalno je što su kreatori ZTTE ljudi koji su prije izrađivali zakone o proizvodnji i distribuciju toplinske energije, koji je imao ugrađen mehanizam kolektivne odgovornosti, po načelima socijalističkog samoupravljanja. Na rukovodećim mjestima gdje se odlučuje o implementaciji ZTTE su bivši direktori ili djelatnici toplana i subjekata koji su sada u stečaju. Sapienti sat !

Jasno je da se preko noći ne može riješiti ono što se godinama ignoriralo, ali zabrinjava što se nije krenulo ni godinu dana od kako je na snazi ZTTE. Eventualne dopune i izmjene Zakona, pa i novi ZTTE sigurno će biti bolji. Ali za trenutno stanje u hrvatskom toplinarstvu nije kriv ZTTE, nego oni koji su subjekti implementacije istog.

 

Stava smo, dok god lokalne samouprave i predlagači zakona i HERA, ne počnu surađivati s udrugama za zaštitu potrošača po pitanjima stanje će biti sve gore i gore.

Npr. poznat je "karlovački slučaj" u toplinarstvu. No interesantno je da Grad Karlovac ima Vijeće za zaštitu potrošača javnih usluga, koje ni na jednoj sjednici nije imali pitanje dnevnog reda vezano za "Gradsku toplanu". A Gradsko vijeće je donijelo najmanje dvije odluke koje su od posebnog interesa potrošača korisnika javne usluge opskrbe toplinskom energijom.

Iz gornjeg pisma je jasno da je u Rijeci isti slučaj. A prema našim informacija u Hrvatskoj nijedno savjetodavno tijelo za zaštitu potrošača javnih usluga u lokalnim samoupravama nije raspravljalo o usluzi grijanja. U nekoliko lokalnih samouprava savjetodavna tijela su poslužila kao "demokratski ukras" za podizanje cijene grijanja.

 

Smatramo da bi potrošačima bilo daleko lakše se grijati da lokalne samouprave prestanu "brinuti" o tome kako će se grijati.

 

Željko Tomašić

 

 

 

 

 

We use cookies to improve our website and your experience when using it. Cookies used for the essential operation of this site have already been set. To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.

  I accept cookies from this site.
EU Cookie Directive Module Information