Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak (NN, br. 143/2014) kojim se od 1. siječnja 2015. godine uvodi obveza oporezivanja primitaka od kamata na kunsku i deviznu štednju fizičkih osoba – vlasnika štednje.

 Porezu na dohodak podliježu kamate koje su obračunate od 1. siječnja 2015. godine dok kamate koje su obračunate do 31. prosinca 2014. godine, bez obzira na to kada se isplaćuju ili pripisuju, ne podliježu oporezivanju. Banke su kao isplatitelji kamate na štednju, u ime i za račun vlasnika štednje kao poreznog obveznika, obvezane obračunavati, obustavljati i uplaćivati, počevši od 1. siječnja 2015., predujam poreza i prireza na dohodak od kamata istodobno s isplatom ili pripisom kamata/premije.

Predujam poreza na dohodak od kamata obračunavat će se po stopi od 12% (za sve rezidente i nerezidente), dok visina stope po kojoj se obračunava prirez porezu na dohodak od kamata ovisi o mjestu prebivališta vlasnika štednje – rezidenta.

Primjerice, na oročeni depozit u iznosu od 100.000,00 kn i rok oročenja od godinu dana, uz kamatnu stopu 2,55%, po isteku oročenja obračunava se kamata u iznosu od 2.550,00 kn. Porez od 12% na kamatu od 2.550,00 iznosi 306,00 kn. Ako eponent ima prebivalište u Zagrebu, na iznos poreza obračunava se prirez od 18% koji iznosi 55,08 kn. Nakon oporezivanja deponentu se isplaćuje (ili se dalje pripisuje) kamata u iznosu od 2.188,92 kn.

Za potrebe provedbe ove zakonske obveze, vlasnik štednje kao porezni obveznik dužan je banci kao isplatitelju kamate dati podatke potrebne za točan obračun i uplatu poreza i prireza i to: ime i prezime, osobni identifikacijski broj, adresu prebivališta (mjesto, poštanski broj, ulica i kućni broj) ili adresu uobičajenog boravišta (mjesto, poštanski broj, ulica i kućni broj). Podaci o adresi prebivališta ili uobičajenog boravišta vlasnika štednje u banci moraju biti identični podacima o adresi prebivališta ili uobičajenog boravišta evidentiranima u Poreznoj upravi.

Vlasnici štednje koji imaju status nerezidenta mogu temeljem Ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja, koji je država njihove rezidentnosti sklopila s Republikom Hrvatskom, podnijeti banci zahtjev za neoporezivanje primitaka od kamata na kunsku i deviznu štednju (ako Ugovorom nije stipulirano oporezivanje kamata), odnosno zahtjev za oporezivanje kamata prema stopi iz Ugovora (ako je Ugovorom stipulirano oporezivanje kamata po stopi manjoj od 12%). Obrazac zahtjeva dostupan je na internetskim stranicama Porezne uprave.

Podnositelj zahtjeva – nerezident dužan je popunjeni i ovjereni obrazac zahtjeva dostaviti banci prije pripisa odnosno isplate kamata.

Članice ROZP


We use cookies to improve our website and your experience when using it. Cookies used for the essential operation of this site have already been set. To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.

  I accept cookies from this site.
EU Cookie Directive Module Information