Sprječavanje prijevara putem interneta

Agencija za zaštitu osobnih podataka zaprimila je upit u kojem podnositelj navodi kako ga je preko oglasa za kupnju nekretnine kontaktirala osoba xy te ga je ista osoba uvjeravala da će mu poslati novac preko američke diplomacije. Navedena osoba tražila je od podnositelja upita osobne podatke te mu je podnositelj dostavio svoje ime i prezime, broj telefona i presliku osobne iskaznice sa prednje strane.

Međutim, budući da je podnositelj upita na internetu vidio da se radi o prijevari, zatražio je pomoć i savjet ove Agencije.

S time u vezi ova Agencija nastavno daje sljedeće savjete:

Uvodno ističemo da Agencija za zaštitu osobnih podataka u pitanjima prijevarnog postupanja putem interneta može djelovati preventivno i savjetodavno u svrhu sprječavanja takvih postupanja, odnosno sa ciljem da se takva postupanja svedu na najmanju moguću mjeru.

Što se tiče slučaja disponiranja fotografijom sa osobne iskaznice nesporno je da isti osobni podatak omogućuje trenutnu, izravnu i nedvojbenu identifikaciju, odnosno lako i jednostavno prepoznavanje osobe. Isto tako je nesporno da osobni podaci jednom objavljeni na internetu postaju trajno dostupni širokom (neograničenom) krugu osoba, a time i trećim (neovlaštenim pa tako i zlonamjernim) osobama. 

Upravo iz gore navedenog, a budući da se iz dopisa podnositelja upita može razabrati da se služi internetom, uputno je da se putem interneta prethodno provjere osobe s kojima stupate u kontakt, posebice u slučajevima obećanja budućih radnji kao što je obećanje slanja novca uz uvjet dostave osobnih podataka.

Nadalje, savjetujemo da sa osobnim podacima postupate sa osobitom pažnjom, odgovorno i kritički te da iste ne prosljeđujete nepoznatim kao i nedovoljno poznatim osobama ili osobama koje se ne predstavljaju punim imenom i prezimenom a naročito ne putem interneta.   

Isto tako, ukazujemo da što je veći opseg osobnih podataka koje netko od Vas traži putem interneta (primjerice osobna iskaznica sadrži veliki opseg osobnih podataka) to su veće mogućnosti nezakonite objave osobnih podataka, krađe identiteta i drugih zlouporaba osobnih podataka.

U svrhu sprječavanja prijevarnih postupanja putem interneta naročito savjetujemo sljedeće:

- Savjetujemo da vodite računa kome šaljete svoje osobne podatke, na koji način, u koju svrhu i u kojem opsegu

- Nadalje, nemojte pristajati na davanje osobnih podataka u odnosu na onu obradu osobnih podataka koja nije transparentna i pouzdana i o kojoj nemate dovoljno informacija i saznanja, dakle ako niste upućeni tko u internetskom prostoru namjerava disponirati Vašim osobnim podacima

- Dakle, potrebno je u svakom trenutku biti svjestan i upoznat o tome tko disponira Vašim osobnim podacima, kako bi se omogućila pravovremena reakcija i postupanje nadležnih tijela protiv konkretne osobe koja protivno Vašoj volji disponira sa Vašim osobnim podacima

- Imajte na umu da osobnu iskaznicu i podatke sadržane u osobnoj iskaznici imaju pravo i ovlast tražiti samo nadležna tijela i pravne osobe sukladno posebnim propisima i uvjetima poslovanja, tj. policija te davatelji usluga – banke i operatori telekomunikacijskih usluga a u svrhu nedvojbene identifikacije građana/klijenata. Osim toga, osobnu iskaznicu radnika može tražiti i poslodavac pod zakonom propisanim uvjetima.       

Naposljetku, savjetujemo da pratite internetske stranice koje sadrže pravila o sigurnosti na internetu (primjerice stranica http://www.sigurnostnainternetu.hr/), kao i internetsku stranicu Agencije www.azop.hr koja prati aktualnosti vezano uz predmetnu materiju, objavljuje popis država sa uređenom zaštitom osobnih podataka i sl. Također, na internetskim stranicama Agencije može se pronaći brošura pod nazivom "Ne budi meta kradljivaca identiteta".

AZOP

Članice ROZP


We use cookies to improve our website and your experience when using it. Cookies used for the essential operation of this site have already been set. To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.

  I accept cookies from this site.
EU Cookie Directive Module Information