RAZVOJNA ORGANIZACIJA ZAŠTITE POTROŠAČA - jedini savez udruga za zaštitu potrošača u Republici Hrvatskoj

26. sastanak Skupine za suradnju s nositeljima prava intelektualnog vlasništva

Dana 06. srpnja održan je 26. sastanak Skupine za suradnju s nositeljima prava intelektualnog vlasništva (u nastavku SSNOPIV) kojem je prisustvovala i predstavnica našeg Saveza – zaposlena stručna suradnica ROZP-a, Sanja Keretić.

Sastanak je vodila gđa Irena Tušek, ovlaštena za obavljanje poslova zamjenice glavne ravnateljice Zavoda. Prisustvovali su predstavnici Carinske uprave – Središnji ured kod MIN.FIN, MUP-a, Europskog potrošačkog centar Hrvatska kod  MINGOR, INTA, Hrvatska komora zastupnika u području industrijskog vlasništva, SNB REACT, AmCham, HUZIP, HDS ZAMP, Hrvatska obrtnička komora i predstavnici Zavoda.

Na dnevnom redu našle su se tri točke o kojima su prisutni članovi raspravljali. Posljednji sastanak radne skupine održao se još u 2019. godini te zbog okolnosti prouzrokovanih pandemijom sastanci nakon toga nisu održavani. Međutim, članovi SSNOPIV-a redovno su obavještavani o objavljenim studijama i istraživanjima, o javnim savjetovanjima Europske komisije te o drugim relevantnim inicijativama vezanim uz provedbu prava intelektualnog vlasništva.

Članovi su izvješteni o aktivnostima od posljednjeg sastanka pod prvom točkom dnevnog reda.

Ističe se da su provedene studije i istraživanja od strane EUIPO te su uz kratki sažetak objavljene na stranici Stop krivotvorinama i piratstvu (SKIP): http://www.stop-krivotvorinama-i-piratstvu.hr/hr/novosti/ te na stranicama Zavoda. EUIPO je povodom Svjetskog dana borbe protiv krivotvorenja objavio treće izdanje studije koju možete pogledati ovdje. Vijesti o novim studijama objavljivane su na mrežnim stranicama Zavoda te na stranici SKIP, a o studijama su dodatno informirani dionici sustava zaštite koji su potencijalno zainteresirani za pojedina područja istraživanja. Nadalje, predstavnici Zavoda redovito su sudjelovali na sastancima javnog sektora kao i plenarnim sastancima EU Promatračnice. Državni zavod za intelektualno vlasništvo posjetila je 16. rujna 2022. te ponovno 18. travnja 2023. godine delegacija Žalbenih vijeća koja djeluju pri Uredu Europske unije za intelektualno vlasništvo. Prigodom obilježavanja 30 godina formalnog osnutka Zavoda kao nacionalnog tijela za zaštitu intelektualnog vlasništva, 6. prosinca 2022. godine organiziran je stručni skup Izazovi zaštite i upravljanja intelektualnim vlasništvom u suvremenom inovativnom i kreativnom gospodarstvu, na kojem je sudjelovalo stotinjak sudionika. Nastavljeno je održavanje ažurnosti te daljnji razvoj i unaprjeđenje sadržaja internetske stranice o provedbi prava intelektualnog vlasništva Stop krivotvorinama i piratstvu, uključujući najčešće postavljena pitanja korisnika, koja su ažurirana u suradnji s Carinskom upravom. Nadalje, Zavod se svojim pisanim očitovanjem uključio u javno savjetovanje Europske komisije pod nazivom Call for Evidence on the EU Toolbox against counterfeiting.

Temeljem uspostavljene suradnje Zavoda s Ministarstvom znanosti i obrazovanja te Agencijom za odgoj i obrazovanje, za potrebe projekta EUIPO-a IP in Education sastavljen je izvještaj za Republiku Hrvatsku o uključenosti tema o intelektualnom vlasništvu u nastavne programe osnovnih i srednjih škola te o inicijativama Zavoda u području edukacije djece i mladih. Zavod je sudjelovao putem svojeg predstavnika i na petnaestoj sjednici Savjetodavnog odbora za provedbu prava Svjetske organizacije za intelektualno vlasništvo (WIPO). Objavljena su godišnja statistička izvješća o povredama prava intelektualnog vlasništva u RH (dostupna na https://www.dziv.hr/hr/provedba-prava/statistika/) a u Zavodu je u tijeku priprema Izvješća s podacima za 2022. godinu.

Pod drugom točkom dnevnog reda članovi SSNOPIV-a pozvani su da predstave aktivnosti koje su eventualno provedene u proteklom razdoblju u cilju jačanja javne svijesti odnosno vezane edukacijske aktivnosti te da iznesu svoje prijedloge aktivnosti za 2023. godinu. Također se pozivaju članovi SSNOPIV-a da iznesu uočene probleme u provedbi prava, a predstavnici državnih institucija pozivani su da iznesu ima li kakvih promjena u zakonodavnom okviru za postupanje nadležnih tijela. Svoje aktivnosti i novosti predstavili su  predstavnici EPC, Carinske uprave, saveza ROZP te predstavnik SNB REACT-a.

Pod trećom točkom prisutne se upoznalo da je u razdoblju od zadnjeg sastanka SSNOPIV-a donesen novi Zakon o autorskom pravu i srodnim pravima i njegovi provedbeni propisi, te su izdana odobrenja za nova prava organizacijama za kolektivno ostvarivanje prava koje su podnijele zahtjev Zavodu. Također je izdano odobrenje za kolektivno ostvarivanje prava dvjema novim organizacijama. Doneseni su i novi propisi u području prava patenta, a od općih propisa doneseni su Zakon o naknadama u području intelektualnog vlasništva i Uredba o naknadama za postupke u području intelektualnog vlasništva i stručne usluge Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo. Gđa Irena Tušek zaključno je navela da se na razini Europske unije raspravlja cijeli novi zakonodavni paket iz područja prava patenta, a u tijeku je i reforma europskih propisa iz područja industrijskog dizajna. U WIPO-u upravo traje Glavna godišnja skupština na kojoj sudjeluju zemlje članice WIPO-a, a iz zaključaka skupštine bit će vidljivo u kojem smjeru će ići usvajanje pojedinih međunarodnih ugovora o kojima se vode rasprave pred stručnim tijelima WIPO-a.

Više o radu same skupine možete pogledati na https://www.dziv.hr/ .

Gordana Lukić

Donatori

Free Joomla! templates by Engine Templates