Božić

Volontiranje u udrugama

VOLONTERSKI RAD BEZ NAKNADE

Članovi udruge kao neprofitne organizacije mogu bez naknade obavljati različite poslove za udrugu. Prema čl.3. Pravilnika o porezu na dohodak fizičkim osobama koje nisu u radnom odnosu u udruzi i koje za svoj rad ne primaju nikakvu naknadu, mogu se neoporezivo nadoknađivati sljedeći troškovi:

 • računom potvrđene novčane naknade isplaćene za plaćanje radne odjeće, opreme i predmeta za zaštitu potrebnih za volontiranje,
 • računom potvrđene novčane naknade isplaćene u svrhu troš­kova putovanja, smještaja i prehrane koji nastanu u vezi s volontiranjem,
 • računom potvrđene novčane naknade isplaćene u svrhu troš­kova prehrane, zbrinjavanja i obuke životinje u vlasništvu volontera koja sudjeluje u aktivnostima volontiranja,
 • novčane naknade isplaćene u svrhu plaćanja medicinskih usluga i cjepiva primljenih u svrhu obavljanja volontiranja,
 • novčane naknade isplaćene za troškove edukacije izvan školskog sustava potrebne za volontiranje,
 • računom potvrđene novčane naknade isplaćene u svrhu troškova koji nastanu u vezi s izvršavanjem volonterskih usluga i aktivnosti,
 • novčane naknade isplaćene za premije osiguranja volonterke ili volontera za slučaj smrti, tjelesne ozljede ili profesionalne bolesti tijekom volontiranja, odnosno novčane naknade u svrhu osiguranja odgovornosti za štetu nastalu kod organizatora volontiranja ili treće osobe,
 • džeparac za putovanja isplaćen volonterima, uz uvjet da iznos džeparca ne premašuje iznos dnevnica propisanih za državne služ­benike,
 • novčana sredstva isplaćena u svrhu naknade troškova pribav­ljanja dokumenata ili plaćanja pristojbi nužnih za omogućavanje volontiranja,
 • računom potvrđene novčane naknade isplaćene za druge troškove koji nastanu u vezi s obavljanjem volonterskih usluga i aktivnosti,
 • isplaćeni novčani iznosi dobitnicima Državne nagrade za volontiranje.


VOLONTERSKI RAD RADI OBAVLJANJA PRIPRAVNIČKOG STAŽA

Volonter je osoba koja nakon završenog školovanja obavlja rad za poslodavca, ali ne zbog ostvarivanja prava na plaću, već radi stjecanja radnog iskustva kao bitnog uvjeta za polaganje stručnog ispita. Nema zapreke da se pripravnički staž u obliku volonterskog rada, za određeno zanimanje obavlja u udruzi.

Ugovor o volonterskom radu obavezno se sklapa u pisanom obliku i taj ugovor je uvijek ugovor na određeno vrijeme.

Prema Zakonu o radu na volontera se primjenjuju sve odredbe o radnim odnosima propisane općim i posebnim propisima, osim odredbi o sklapanju ugovora o radu, plaći i nadoknadi plaće. Poslodavac je obvezan volontera prijaviti nadležnim tijelima mirovinskog i zdravstvenog osiguranja i uručiti mu presliku prijave na mirovinsko i zdravstveno osiguranje.

Posebnost obračuna obveze za doprinose za volontera je u činjenici da se propisane stope ne obračunavaju od plaće (jer volonter nema pravo na plaću), nego na propisane osnovice osiguranja. Osnovica za plaćanje doprinosa je najniža mjesečna osnovica za obvezne doprinose za osobe u radnom odnosu, bez obzira na stupanj stručne spreme volontera.

Volonteru koji obavlja pripravnički staž mogu se neoporezivo isplaćivati sljedeće naknade:

 • Naknada prijevoznih troškova na službenim putovanjima
 • Naknade troškova noćenja na službenom putovanju u visini stvarnih izdataka
 • Naknade troškova prijevoza , u visini troškova javnog prijevoza
 • Naknada za korištenje privatnog automobila u službene svrhe
 • Dnevnice za službena putovanja u zemlji i inozemstvu
 • Naknada za odvojeni život od obitelji.

We use cookies to improve our website and your experience when using it. Cookies used for the essential operation of this site have already been set. To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.

  I accept cookies from this site.
EU Cookie Directive Module Information