RAZVOJNA ORGANIZACIJA ZAŠTITE POTROŠAČA - jedini savez udruga za zaštitu potrošača u Republici Hrvatskoj

S prvim snijegom snijegom i obveze stanara!

S prvim snijegom snijegom i obveze stanara!

Predstavnik suvlasnika, osim izrade rasporeda čišćenja snijega, mora voditi računa i o tome da zgrada ima adekvatnu lopatu (ili više njih) i dovoljnu količinu soli za posipanje kako bi se spriječilo zaleđivanje nogostupa, navodi Kristović.

S prvim ovogodišnjim snijegom, a prvim "pravim" ove zime stigle su i ne baš uvijek popularne obveze stanara, a to je njegovo čišćenje.

Iz karlovačke Udruge suvlasnika - stanara podsjetili su da je za organizaciju čišćenja snijega zadužen predstavnik suvlasnika koji treba na oglasnu ploču istaknuti raspored čišćenja.

- Na rasporedu čišćenja snijega bi se trebali nalaziti svi stanari u zgradi, bez obzira jesu li vlasnici stana, stanari ili podstanari. Naravno, u taj raspored nikako neće biti uključene osobe s invaliditetom ili starije i nemoćne osobe. A upravo zbog njih o čišćenju snijega treba posebno voditi računa.Također je obaveza očistiti snijeg odnosno omogućiti da djelatnici “Čistoće” mogu nesmetano odvoziti otpad ako zgrada/ulaz imaju smetlarnik, kaže Alen Kristović, predsjednik udruge.

Što se pak rasporeda za čišćenje snijega objavljenog na oglasnoj ploči u zgradi,on bi trebao biti napravljen sukladno i GDPR-u. Na web stranicama AZOP-a objavljeno je da su suvlasnici obvezni čistiti snijeg, dok predstavnici suvlasnika trebaju izraditi raspored čišćenja snijega, ali pod određenim uvjetima. 

Sukladno članku 6. stavku 1. Opće uredbe obrada osobnih podataka je zakonita samo ako i u onoj mjeri u kojoj je ispunjeno najmanje jedno od sljedećeg:

- Ispitanik je dao privolu za obradu svojih osobnih podataka u jednu ili više posebnih svrha. Obrada je nužna za izvršavanje ugovora u kojem je ispitanik stranka ili kako bi se poduzele radnje na zahtjev ispitanika prije sklapanja ugovora. Obrada je nužna radi poštovanja pravnih obveza voditelja obrade. Obrada je nužna kako bi se zaštitili ključni interesi pravnih obveza voditelja obrade. Obrada je nužna za izvršavanje zadaće od javnog interesa ili pri izvršavanju službene ovlasti voditelja obrade. Obrada je nužna za potrebe legitimnih interesa voditelja obrade ili treće strane, podsjećaju u udruzi.

U odnosu na objavu rasporeda na oglasnoj ploči u stambenoj zgradi, te osobito javno na mrežnim stranicama upravitelja zgrade, AZOP smatra da se ista svrha (obavještavanje suvlasnika o datumu zaduženja čišćenja snijega) može postići manje invazivnom metodom. Naime, Agencija smatra da bi se u rasporedu čišćenja snijega umjesto imena i prezimena suvlasnika, trebali navesti drugi podaci, kao npr. broj stana koji je taj dan zadužen za čišćenje snijega ili kat zgrade. Javnom objavom rasporeda čišćenja snijega s imenom i prezimenom suvlasnika omogućio bi se uvid u raspored svim neovlaštenim osobama koje imaju fizički pristup zgradi.

- Dakle, postoje određena pravila, možda trebate imati privolu svih suvlasnika ili se snaći na neki drugi način, ali raspored čišćenja snijega mora biti objavljen i svi ga se trebaju pridržavati. Predstavnik suvlasnika, osim izrade rasporeda čišćenja snijega, mora voditi računa i o tome da zgrada ima adekvatnu lopatu (ili više njih) i dovoljnu količinu soli za posipanje kako bi se spriječilo zaleđivanje nogostupa, navodi Kristović.

Dodaje da naravno postoji i opcija da se za te poslove angažira netko treći. Iako obično nije definirano ugovorom o upravljanju, taj posao u ime suvlasnika zgrade može učiniti Upravitelj angažiranjem izvođača koji ima odgovarajuću opremu. 

- Budite oprezni, pazite na sebe i druge, brinite se za svoju imovinu, izbjegnite eventualne ozljede i potencijalne tužbe, napravite raspored čišćenja, pridržavajte ga se i očistite snijeg ispred svoje zgrade. Ne zaboravite ni na led koji može pasti s ruba krova ili oluka, rekao je još predsjednik Udruge. 

KAportal

Related Articles

Donatori

Free Joomla! templates by Engine Templates