RAZVOJNA ORGANIZACIJA ZAŠTITE POTROŠAČA - jedini savez udruga za zaštitu potrošača u Republici Hrvatskoj

Subvencioniranje energetske obnove zgrada

Subvencioniranje energetske obnove zgrada

Za veliku većinu zgrada i ulaza u Hrvatskoj je jedini mogući način da obnove svoje fasade i krovišta je dobivanjem subvencija od strane Fondova ili same države .Naravno pod uvjetom da se susjedi uspiju dogovoriti.

Ove godine je bilo doneseno nekoliko odluka energetske obnove višestambenih zgrada a to su :

  • 80 milijuna eura za koje je donesena odluka u ožujku 2023.
  • 98 milijuna eura za koje je donesena odluka u rujnu 2023.  
  • do 80 milijuna eura za energetsku obnovu višestambenih zgrada (Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, u suradnji s Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, u 2024. i 2025. godini osigurat će novac) - listopad 2023.

KOLIKO BI TO NOVCA BILO ZA ZGRADE?

Iz Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine pojašnjavaju - u trenutku kad je u ožujku 2023. donesen Zaključak Vlade RH nije još počela izrada dodatka Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. - 2026. U međuvremenu je dodatak izrađen te je Nacrtom Dodatka NPOO-a kojeg je usvojila Vlada RH 31. kolovoza 2023. za energetsku obnovu višestambenih zgrada planiralo dodatnih 120 milijuna eura iz Mehanizma za oporavak i otpornost. S obzirom na indikatore i rokove koje RH treba ispuniti u okviru NPOO-a prvo će se koristiti navedena EU sredstava, a potom nacionalna sredstva Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (FZOEU).

Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine će u siječnju 2024. godine objaviti novi javni poziv za energetsku obnovu višestambenih zgrada s alokacijom od 98 milijuna eura (preostala 22 milijuna eura do pune alokacije od 120 koristit će se za projekte koji su ostali na rezervnoj listi po NPOO pozivu za višestambene neoštećene u potresu iz travnja 2021. godine).

Alen Kristović

Related Articles

Donatori

Free Joomla! templates by Engine Templates