RAZVOJNA ORGANIZACIJA ZAŠTITE POTROŠAČA - jedini savez udruga za zaštitu potrošača u Republici Hrvatskoj

USSGK - zajednička briga o zajedničkoj imovini

USSGK - zajednička briga o zajedničkoj imovini

Kao Udruga već duže vrijeme ukazujemo na problem privatnog vlasništva posebice u situacijama kad je jedna građevina u vlasništvu vise suvlasnika. Vlasnici, odnosno suvlasnici sukladno Zakonu  dužni su voditi brigu o svojoj imovini i zajedno sa upraviteljem pokušati pronaći najbolji model ulaganja i održavanja.

Plaćanje razumnog iznosa pričuve prvi je korak. Pričuva se regulira odlukom većine suvlasnika i ukoliko ista izostane mjesečni iznosi su premali i nedovoljni za tekuće održavanje, a kamoli za dodatna ulaganja.

Velik problem u suvlasničkoj zajednici je nezainteresiranost samih suvlasnika pa  to dovodi i do ovakvih situacija u kojoj eto pukom srećom nije bilo ozbiljnijih posljedica. Indikativno je to što su za taj problem vjerojatno  znali svi koji moraju znati ali se ništa nije poduzelo, bilo bi interesantno znati je li  taj “problem“ uočen u redovnom pregledu građevine i što se je dalje poduzelo . U ovakvim slučajevima   upravitelji moraju biti predlagatelji i inicirati djelovanje suvlasnika ,ako već nisu sami suvlasnici dovoljno agilni , kako suvlasnici iste  ne bi došli u situaciju da njihova nekretnina ugrožava građane život ulazu u svoju imovinu.

Suvlasnici stambenih zgrada značajno ulažu u zajedničke dijelove stoga i suvlasnici u ovakvim građevinama moraju voditi brigu o svojoj imovini. Plan, vlastito ulaganje i  inicijativa  suvlasnika jedini je ispravan način. Pozivamo suvlasnike da se uz suradnju i podrsku upravitelja počnu sa ulaganjima u vlastitu imovinu, pa ako je potrebno da zatraže podršku  u sufinanciranju bilo to od strane nadležnih ministarstava ili Grada kroz programe koji vec postoje ili osmišljavanje novih.

Alen Kristović
predsjednik USSGK

KONSTRUKTIVNI I VANJSKI DIJELOVI ZGRADE

 • temelji,
 • nosivi konstruktivni zidovi,
 • međukatna konstrukcija,
 • dimnjaci,
 • krovna konstrukcija s pokrovom,
 • krovna i druga vanjska limarija,
 • fasada,
 • vanjska stolarija i bravarija i balkoni

ZAJEDNIČKI PROSTORI ZGRADE

 • ulazno predvorje
 • stubište i površine izvan stanova i poslovnog prostora sa svim vratima, prozorima i instalacijama
 • podrum, sklonište, sušiona, praona rublja
 • potkrovlje (tavan)
 • nadstojnički stan
 • prostorije za smeće sa svim uređajima
 • zajedničke društvene prostorije

INSTALACIJE

 • vodovodna instalacija od vodomjernog brojila zgrade do ventila prije izljevnog mjesta u stanu
 • odvodne instalacije od priključka na javnu kanalizaciju do priključnih sifona u stanu, uključujući i podni sifon
 • instalacije elektrike
 • instalacije jake struje od kućnog priključka do brojila u stanu
 • instalacija zajedničke potrošnje (stubišna rasvjeta, rasvjeta podruma i tavana)
 • instalacija nužne i panične rasvjete
 • instalacije zvonca i portafona (osim govornog aparata u stanu)
 • instalacije gromobrana
 • uređaji i instalacije zajedničke radio i TV antene (osim antenskih priključnica u stanu)
 • instalacije telefona (osim instalacije u stanu)
 • instalacija centralnog grijanja
 • zajedničke instalacije centralnog grijanja i centralne pripreme tople vode od razdjeljivača u kotlovnici ili toplinskoj stanici do radijatorskih ventila i prigušnica u stanu ili drugom posebnom dijelu zgrade
 • odzračni i kompenzacijski sustav centralnog grijanja
 • kotlovnica s toplinskim podstanicama – svi uređaji, razvod, zaporna i regulacijska armatura
 • instalacije plina u zgradi od glavnog ventila do brojila u stanu

UREĐAJI U ZGRADI

 • dizala u zgradi (osobna i teretna)
 • hidrofonski uređaji
 • prepumpne stanice
 • uređaji prisilne i objekti prirodne ventilacije
 • protupožarni uređaji i instalacije

Related Articles

Donatori

Free Joomla! templates by Engine Templates