RAZVOJNA ORGANIZACIJA ZAŠTITE POTROŠAČA - jedini savez udruga za zaštitu potrošača u Republici Hrvatskoj

Je li zakon, zaista zakon?

Regionalna organizacija zaštite potrošača pomaže svojim članicama u osposobljavanju za samostalnu izradu i provedbu projekta sa područja zaštite potrošača.  Sukladno Zakonu o zaštiti potrošača lokalne samouprave su dužne podupirati udruge za zaštitu potrošača, a do 08. travnja 2015. godine su morale organizirati savjetovanje potrošača na svom području (preporuka resornog ministarstva je da to učine u suradnji sa udrugama za zaštitu potrošača). 

No, sukladno hrvatskoj praksi implementacija zakona, zakon moraju provoditi samo potrošači, a u ovom slučaju lokalne samouprave ne, te ne snose nikakve sankcije što omalovažavaju i diskriminiraju udruge za zaštitu potrošača, a što savjetovanje potrošača nisu organizirale. Ukazivali smo na takav odnos kada je Grad Ivanec odbio projekt naše članice, jer „ne djeluje na njegovom području“ i kada je Grad Kutina smiješnom sumom prihvatio projekt udruge koja postoji u Kutini, ali je odbio ROZP kao suradnika jer nije registriran u Kutini.

Najnoviji slučaj je Grad Duga Resa, što posebno iznenađuje, jer se taj grad prije 16 godina priključio Karlovcu, stvarajući brand da je Karlovačka županije kolijevka zaštite potrošača, što je inicirano na nacionalnoj razini.

Na natječaj Grada Duge Rese prijavila se Udruga „MREŽNICA“ sa projektom „Edukacija i savjetovanje potrošača“ http://hrana.mreznica.info, koji je prihvaćen.  Već kod potpisivanja adhezijskog ugovora (uzmi ili ostavi) zapazili smo da je u njemu niz kontradiktornosti koje omogućavaju donatoru da manipulira sa odrednicama.  A problem je nastao kada je Grad isplatu sredstava (3.000,00 kn) uvjetovao dostavljanjem računa o utrošenim sredstvima koje nije doznačio na žiro račun udruge, pretpostavljajući vjerojatno da udruga mora negdje posuditi novac za projekt, pa kad potroše sredstva oni će im dati da vrate dug, ako će biti zadovoljni s provedbom. Ili se gradonačelnik uplašio da bi netko iz Udruge „MREŽNICA“ mogao sa 3.000,00 kn pobjeći iz Hrvatske.

Zbog takvog odnosa je Udruga „MREŽNICA“ bila prisiljena jednostrano raskinuti ugovor Klasa: 230-01/16-01/02, Urbroj: 2133/03-02/16-16 od 28. travnja 2016. godine, zbog neispunjenja ugovornih obveza grada i postavljanja dodatnih uvjeta za isplatu odobrenih sredstva. Navedenim ugovorom Grad je sebi stavio klauzulu mogućnosti raskida ugovora po svom nahođenju, dok Korisniku nije ostavio mogućnost raskida ugovora. Nadalje, u čl. 3 Ugovora stavak 1. i 2. su kontradiktorni. Naime u st. 1. se obvezuje korisnik da dostavi pisani zahtjev za sredstva te da dostavi preslike odgovarajuće dokumentacije  i to pored ostalog: obrazac JOPPD, isplatne liste, ponude/račune i izvode sa žiro računa korisnika iz kojih je vidljivo da su sredstva namjenski utrošena.

Naravno ugovornom nije definirano kako da Korisnik potroši sredstva koja nije dobio.  Da bi u čl. 4. Ugovora Grad naložio radi kontrole namjenske upotrebe dodijeljenih sredstava po završetku projekta dostaviti opisno i financijsko izvješće. Kako se prema Ugovoru sredstva trebaju isplatiti jednokratno, maltretiranje je dva puta slati jedno te isto financijsko izvješće

Nužno je zapaziti da u stavku 2. navedenog članka Ugovora jasno i nedvosmisleno piše: „Sredstva iz članka 1. Ovog ugovora isplatiti će se na IBAN Korisnika … u jednom obroku tijekom 2016. godine u roku od 30 dana od potpisivanja ugovora ..“ Osoba za kontakt ispred Grada iz članka 16. nije željela na dostavljeni zahtjev Udruge „MREŽNICA“ isplatiti odobrenih 3.000,00 kn, kako bi se projekt mogao provoditi, nego je inzistirala da se dostave  dokazi o potrošenim novčanim sredstvima koja nisu uplaćena na žiro račun udruge, Upravno vijeće udruge je procijenilo da se radi o nepoštenoj poslovnoj praksi u kojoj kao legalist ne želi učestvovati, te se odriče odobrenih sredstava, a Projekt će provesti uz suradnji sa partnerom, Regionalnom organizacijom zaštite potrošača.

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi nalaže Gradu da regulira „zaštitu potrošača“. Zakon o zaštiti potrošača je naložio Gradu da do 08. travnja 2015. godine mora organizirati savjetovanje potrošača.  Grad je te poslove preko Ugovora o provedbi projekta „Informiranje i edukacija potrošača“  predao na provedbu Udruzi „MREŽNICA“ i za taj posao im je odobrio 3.000,00 kn.  Svjesni gospodarske situacije, prihvatili su  obveze i počeli provoditi projekt, pa je tako otvorena mrežna stranica http://hrana.mreznica.info/  i izvršene sve pripreme za provedbu drugih projektnih aktivnosti, ali bez sredstava više se nije moglo napraviti. Takav ugovor spada u nepoštene ugovore, a s ciljem „držanja pod nazorom organizacije civilnog društva“, što je neprihvatljivo u demokratskoj Europi, a Udrugu „MREŽNICA“ navodi na nezakonite radnje fiktivnog plaćanja, jer Projektom je predviđeno da se isplate honorara vrše na kraju provedbe, ako ostane novaca.

ROZP opetovano u ime svih članica izjavljuje da ne pristajemo biti „demokratski ures“  u takvoj politici lokalnih samouprava,  jer potrošači to nisu zaslužili. Potrošači po zakonu imaju pravu na savjetodavnu pomoć, informiranje i edukaciju, koju im svojim ponašanjem Grad Duga Resa ograničava.

Očigledno je cilj grada prisiliti Udrugu „MREŽNICA“ na likvidaciju, jer se previše upliće u ograničavanje monopolizma koji provode trgovačka društva u vlasništvu Grada.

ROZP/Ž.T./

Related Articles

Donatori

Free Joomla! templates by Engine Templates