RAZVOJNA ORGANIZACIJA ZAŠTITE POTROŠAČA - jedini savez udruga za zaštitu potrošača u Republici Hrvatskoj

Kada je račun plaćen

Sve su učestaliji upiti potrošača, imaju li trgovci pravo naplatiti zatezne kamate za kašnjenje u plaćanju računa, ako je rok za plaćanje preko vikenda ili neradnim danom. To je specifičan problem internet bankarstva i plaćanja trajnim nalogom, jer banke neradnim danom te vikendom ne vrše transakcije osim unutar banke ili ako je to posebno ugovoreno.

Kod narečenih oblika plaćanja banke vrše isplatu tj. provedu plaćanje računa prvog nastupajućeg radnog dana, a marljivi trgovci ne zaborave na slijedećem računu pridodati zateznu kamatu, pa iako je u pravilu nekoliko lipa, potrošači se smatraju prevarenima.

Članak 14. Zakona o zaštiti potrošača određuje da će se novčana obveza koju potrošač plaća putem pružatelja platne usluge smatrat namirenom s danom kada je pružatelj platne usluge primio od potrošača nalog za plaćanje i kada je taj nalog postao neopoziv u skladu s odredbama zakona kojim se uređuje platni promet.

Temelju ovog članka ROZP smatra da se u spomenutim slučajevima ne radi o kašnjenju plaćanja računa i da potrošači kojima je naplaćena tako obračunata zatezna kamata imaju pravo na povrat sredstva s zakonsku obračunanom kamatom.

Izdavatelj računa bi morao pokazati potrebni stupanj pozornosti i na istim napisati izvediv datum plaćanja. Ako potrošač preda banci nalog za plaćanje do datuma dospijeća ili datuma određenog od strane izdavatelja računa, ne može snositi posljedice ako se radi o neradnom danu.

Činjenica je da tvrtke u računovodstvenim programima prate uplate na temelju datuma primanja uplate, a ne datuma kada je potrošač dao nalog za isplatu u banku. Zato u tim slučajevima programi na sljedećem računu automatski prikazuju zatezne kamate.

Savjetujemo potrošačima da u takvim slučajevima kada dobiju neopravdano prikazane zatezne kamate plate samo nesporni dio računa, a na osporenu stavku, tj. tako prikazane zatezne kamate neka izjave žalbu. Nažalost u hrvatskoj zakonodavnoj praksi potrošač nema pravnu osnovu tražiti isplatu „pozitivnih kamata“ ako je račun platio prije datuma naznačenog kao dospijeće.

Ž.T.

Related Articles

Donatori

Free Joomla! templates by Engine Templates