RAZVOJNA ORGANIZACIJA ZAŠTITE POTROŠAČA - jedini savez udruga za zaštitu potrošača u Republici Hrvatskoj

Plaćati ili ne HRT pristojbu ?

ROZP je u više navrata pojašnjavao što je HRT pristojba, te da kontrolori HRT-a nemaju pravo kršiti Ustav i ulaziti u privatni prostor (stan) radi kontrole korištenja prijamnika. Nadležna tijela smo upozoravali da ne nezakonita, pače neustavna klauzula u zahtjevu za odjavu pristojbe kojom potrošač dozvoljava kontroloru HRT da u bilo koje doba dana i noći uđe u stan i provjerava ne koristi li se „neki skriveni prijamnik“. Upozoravali smo da je nezakonito neovlašteno upadanje u studenske sobe glede kontrole korištenja prijamnika. Kako nadležna tijela nisu reagirala, savjetujemo potrošačima da pri pokušaju ulaska HRT kontrolora u stan, kuću, sobu, pozovu policiju, jer to je krivično djelo kršenja Ustava RH.

Je li presuda Visokog upravnog suda RH (http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2015_08_87_1729.html) rješenje ovog problema, bahatosti monopolista i samovolje, o čemu informiraju mediji ili je još jedna u nizu prijevara hrvatskih potrošača?

Naime razvidno je u presudi da se samo poništavaju neke odredbe iz Odluke o načinu odjave prijamnika od 30. lipnja 2015. godine, što nalaže donositelju Odluke obvezu preformuliranja Odluke.

Ne prejudiciramo rješenje, ali bez sudskog naloga i nazočnosti ovlaštene osobe (policije) nitko ne može ući stan (kuću) potrošača, pa čak ni na privatni posjed potrošača.

Zato glede svrhovitog informiranja potrošača ponovo skrećemo pozornost da HRT pristojba NIJE pretplata na televizor ili radio, nego državni porez na korištenje radio/tv signala. Ubire ga i raspodjeljuje HRT, kao javna državna ustanova. Zakonom o HRT-u se spominje "PRIJAMNIK".

Određeno je da su vlasnici radijskih i televizijskih prijamnika na području Republike Hrvatske dužni HRT-u plaćati pristojbu, a vlasnik prijamnika nije dužan plaćati pristojbu ako prijamnik odjavi. Što podrazumijeva "RADIJSKI I TELEVIZIJSKI PRIJAMNIK" ? To nije samo radio ili televizor u klasičnom smislu riječi tj. radio ili TV aparat, nego je to svaki uređaj za prijam radijskog ili audiovizualnog programa (radio, TV, kompjuter, prijenosnik, auto radio, mobitel, iphone, tablet i sl.).

Praktično, čim je potrošač vlasnik stana/poslovnog prostora ili ima auto, podrazumijeva se da ima neki uređaj kojim može primati radio ili TV signal. U praksi danas se i sa osrednjim mobitelom može primati radio, pa i TV signal i posjednik takvog uređaja mora plaćati HRT pristojbu. Zato nemojte nasjedati i ne plaćati HRT pristojbu jer vam je TV "pokvaren" ili ste ga bacili, jer ćete biti ovršeni.

Ističemo! HRT pristojba NIJE PRETPLATA za televizor ili HRT program! HRT pristojba je državni porez na radio i AV signal. Ako ima nejasnoća, informirajte se u udrugama za zaštitu potrošača. Neiformiranost i vjerovanje dezinformacijama da ako nemate ugovor s HRT-om ili ste bacili stari TV, ne morate plaćati HRT pristojbu će Vas skupo koštati.

Dobro je znati da je vlasnik prijamnika dužan HRT-u prijaviti prijamnik najkasnije u roku od 30 dana od dana nabave prijamnika, a promjenu adrese, mjesta stanovanja ili sjedišta, vlasnik je dužan prijaviti najkasnije u roku od 15 dana od dana promjene. Vlasnik prijamnika nije dužan plaćati pristojbu ako prijamnik odjavi, ali ne televizor, nego sve uređaje koji na bilo koji način mogu primati radio ili TV signal. Kućanstva koja u vlasništvu imaju dva ili više prijamnika plaćaju mjesečnu pristojbu kao da imaju jedan radijski ili televizijski prijamnik (ovo se odnosi na potrošače – fizičke osobe).

Predsjednik ROZP
Željko Tomašić

Related Articles

Donatori

Free Joomla! templates by Engine Templates